Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.27-44
Title: Šaujamieroču pielietošanas tiesības un amatpersonu profesionālā izglītība
Other Titles: The Legal Use of Firearms and Professional Education of State Officials
Authors: Bite, Kitija
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: cilvēktiesības;galēja nepieciešamība;izglītības programma;profesijas standarts;profesionālā izglītība;studiju kurss;šaujamieroču pielietošana;human rights;use of firearms;extreme necessity;profession’s standard;professional education;education programme;study course
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 3 (3). 27.–44. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 3 (3)
Abstract: Šajā darbā pētītas trīs iestādes, kuru amatpersonām ir tiesības pielietot šaujamieroci, – Valsts policija, Valsts robežsardze un Ieslodzījuma vietu pārvalde. Tajā dots ieskats šaujamieroču pielietošanas tiesiskajā regulējumā un analizēti tie normatīvie akti, kuri nosaka profesionālo kompetenču veidošanu ar formālo izglītību. Raksta sagatavošanas laikā nebija stājušies spēkā Valsts policijas jaunākā un vecākā virsnieka standarti, rakstā analizēta informācija līdz 2015. gada 1. decembrim.
The Author reviews three institutions of which the employees have the right to use a firearm – The State Police, The State Border Guard and The Prison Administration. The article gives an insight into the law of firearm utilization and an analysis of such legal regulations that regard the development of professional competencies in the framework of formal education.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.27-44
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 3 (3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-325_Socrates_3_2015_04_Bite_027-044_.pdf256.12 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons