Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.27-44
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBite, Kitija-
dc.contributor.otherRīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija-
dc.date.accessioned2020-01-28T12:55:15Z-
dc.date.available2020-01-28T12:55:15Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationSocrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 3 (3). 27.–44. lpp.-
dc.identifier.issn2256-0548-
dc.identifier.other27–44-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/977-
dc.description.abstractŠajā darbā pētītas trīs iestādes, kuru amatpersonām ir tiesības pielietot šaujamieroci, – Valsts policija, Valsts robežsardze un Ieslodzījuma vietu pārvalde. Tajā dots ieskats šaujamieroču pielietošanas tiesiskajā regulējumā un analizēti tie normatīvie akti, kuri nosaka profesionālo kompetenču veidošanu ar formālo izglītību. Raksta sagatavošanas laikā nebija stājušies spēkā Valsts policijas jaunākā un vecākā virsnieka standarti, rakstā analizēta informācija līdz 2015. gada 1. decembrim.en_US
dc.description.abstractThe Author reviews three institutions of which the employees have the right to use a firearm – The State Police, The State Border Guard and The Prison Administration. The article gives an insight into the law of firearm utilization and an analysis of such legal regulations that regard the development of professional competencies in the framework of formal education.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte-
dc.publisherRīga Stradiņš University-
dc.relation.ispartofseriesSocrates 2015, 3 (3)-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectcilvēktiesības-
dc.subjectgalēja nepieciešamība-
dc.subjectizglītības programma-
dc.subjectprofesijas standarts-
dc.subjectprofesionālā izglītība-
dc.subjectstudiju kurss-
dc.subjectšaujamieroču pielietošana-
dc.subjecthuman rights-
dc.subjectuse of firearms-
dc.subjectextreme necessity-
dc.subjectprofession’s standard-
dc.subjectprofessional education-
dc.subjecteducation programme-
dc.subjectstudy course-
dc.titleŠaujamieroču pielietošanas tiesības un amatpersonu profesionālā izglītība-
dc.title.alternativeThe Legal Use of Firearms and Professional Education of State Officials-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.27-44-
Appears in Collections:Socrates. 2015, 3 (3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-325_Socrates_3_2015_04_Bite_027-044_.pdf256.12 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons