Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

Acta Medico-Historica Rigensia

Acta medico-historica Rigensia (AMHR) ir recenzēts akadēmisks brīvpieejas žurnāls, kas veltīts pētījumiem medicīnas un dzīvības zinātņu vēsturē un medicīnas muzeoloģijā Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs.