Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.12-15
Title: Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā
Other Titles: Procedural Economy Principle in Criminal Proceedings
Authors: Kaija, Sandra
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija
Keywords: kriminālprocess;procesuālā ekonomija;criminal procedure;principle;procedural economy
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. A. Vilka red. Rīga, RSU, 2015, Nr. 2 (2). 12.–15. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 2 (2)
Abstract: Rakstā autore izskata jautājumus par procesuālās ekonomijas principa izpausmi kriminālprocesā. Pētījumā tiek skatītas kriminālprocesa ekonomijas, efektivitātes un iedarbīguma problēmas. Tiek piedāvāts ne tikai pilnveidot pašreizējo tiesisko bāzi, bet arī ievērot jau esošos tiesību aktus, amatpersonām un tiesām pieņemot objektīvus lēmumus kriminālprocesos.
The article discusses the problems of principle of economy in criminal procedure law in Latvia. The paper deals with various approaches taken by economy, efficiency, effectiveness of criminal procedure. It is proposed that officials and courts not only improve but also comply with the existing legal framework when adopting objective decisions on criminal procedure.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.12-15
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 2 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-176_Socrates_2_2015_03_Kaija_012-015_.pdf135.75 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons