Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.12-15
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaija, Sandra-
dc.contributor.otherRīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija-
dc.date.accessioned2020-01-21T14:29:19Z-
dc.date.available2020-01-21T14:29:19Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationSocrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. A. Vilka red. Rīga, RSU, 2015, Nr. 2 (2). 12.–15. lpp.-
dc.identifier.issn2256-0548-
dc.identifier.other12–15-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/945-
dc.description.abstractRakstā autore izskata jautājumus par procesuālās ekonomijas principa izpausmi kriminālprocesā. Pētījumā tiek skatītas kriminālprocesa ekonomijas, efektivitātes un iedarbīguma problēmas. Tiek piedāvāts ne tikai pilnveidot pašreizējo tiesisko bāzi, bet arī ievērot jau esošos tiesību aktus, amatpersonām un tiesām pieņemot objektīvus lēmumus kriminālprocesos.en_US
dc.description.abstractThe article discusses the problems of principle of economy in criminal procedure law in Latvia. The paper deals with various approaches taken by economy, efficiency, effectiveness of criminal procedure. It is proposed that officials and courts not only improve but also comply with the existing legal framework when adopting objective decisions on criminal procedure.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University-
dc.relation.ispartofseriesSocrates 2015, 2 (2)-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectkriminālprocess-
dc.subjectprocesuālā ekonomija-
dc.subjectcriminal procedure-
dc.subjectprinciple-
dc.subjectprocedural economy-
dc.titleProcesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā-
dc.title.alternativeProcedural Economy Principle in Criminal Proceedings-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.12-15-
Appears in Collections:Socrates. 2015, 2 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-176_Socrates_2_2015_03_Kaija_012-015_.pdf135.75 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons