Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2
Title: Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. 2019, 2 (14)
Other Titles: Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. 2019, 2 (14)
Authors: Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte / Rīga Stradiņš University, Faculty of Law
Keywords: Socrates 2019, 2 (14);Pilnais krājums;Full Issue
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, Nr. 2 (14). 111 lpp. https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2
Abstract: Pie elektroniskā juridiskā žurnāla “Socrates” lasītājiem nonāk Juridiskās fakultātes desmitās jubilejas gada otrais izdevums. “Socrates” žurnālam tas ir jau 14. izdevums, un tajā tiek pārstāvēts plašs tiesību zinātnes apakšnozaru spektrs, kas ļaus lasītājiem izvēlēties un iepazīties ar viņus saistošām problēmām un to piedāvātajiem risinājumiem. Juridiskās izglītības sfēru gaida lielas pārmaiņas un izaicinājumi, kas būs aktuāli, arī izstrādājot jaunu jurista profesijas standartu. Mācību iestādēm, akadēmiskajam personālam, tiesību jomas pētniekiem, jaunajiem tiesību speciālistiem, kā arī praktizējošiem juristiem jāapzinās, ka jurisprudence ir pastāvīgā attīstības procesā.
The second edition of the 10th anniversary year of the RSU electronic legal magazine “Socrates” has reached its readers. The magazine, however, is celebrating its 14th edition, which has included a diverse spectrum of articles representing legal sciences; thus, allowing the readers to choose the most binding problems and learning about their solutions as proposed by the authors. The field of legal education is expecting significant transformation and challenges, which will remain crucial developing a new standard for the legal profession. Educational establishments, academic staff, legal researchers, new legal specialists, as well as practicing lawyers have to be aware that jurisprudence is in constant development.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 2 (14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPD-84-211_Socrates-14-2019_00_pilnais_.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons