Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.45-55
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBaikovska, Inese-
dc.contributor.otherBiznesa augstskola “Turība”, studiju programma “Juridiskā zinātne”, Latvija-
dc.date.accessioned2020-02-06T14:57:06Z-
dc.date.available2020-02-06T14:57:06Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationSocrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 1 (10). 45.–55. lpp.-
dc.identifier.issn2256-0548-
dc.identifier.other45–55-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1053-
dc.description.abstractI. Baikovska savā pētījumā atspoguļo tiesību institūta – kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – izcelsmi un vēsturiskās attīstības evolucionāro procesu. Pamatots ir secinājums, ka tiesību institūtam – kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – ir nozīmīga loma tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Tā regulējums laika gaitā tiek pilnveidots atbilstīgi nepieciešamībai nodrošināt pilnvērtīgas cilvēka pamattiesības.-
dc.description.abstractI. Baikovska’s research examines a legal institution concerning the re-opening of criminal proceedings due to newly disclosed circumstances, focusing on the origin of this institution and evolutionary process of historical development. The following conclusion is justifiable that legal institution – re-opening of criminal proceedings due to newly disclosed circumstances – has a significant role in establishing fair trial. Its regulation is being improved over a period in accordance with the necessity for the full realisation of fundamental human rights.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte-
dc.publisherRīga Stradiņš University-
dc.relation.ispartofseriesSocrates 2018, 1 (10)-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectkriminālprocess-
dc.subjectjaunatklāti apstākļi-
dc.subjectkriminālprocesa atjaunošana-
dc.subjectcriminal procedure-
dc.subjectnewly disclosed circumstances-
dc.subjectreopening criminal procedure-
dc.titleTiesību institūta – kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – izcelsme un vēsturiskā attīstība-
dc.title.alternativeOrigination and Historical Development of Legal Institution – Renewal of Criminal Proceedings Due to Newly Disclosed Circumstances-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.45-55-
Appears in Collections:Socrates. 2018, 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-112_Socrates_10_2018_05-Baikovska_045-055_.pdf194.39 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons