Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.20-31
Title: Kriminālprocesa atjaunošana jaunatklātu apstākļu dēļ: pieteikuma subjekti un tiesiskā regulējuma problemātika
Other Titles: The Claim Subjects in Proceedings in Connection with the Newly Disclosed Circumstances: Legal Regulation Problematics
Authors: Baikovska, Inese
Biznesa augstskola “Turība”, studiju programma “Juridiskā zinātne”, Latvija
Keywords: kriminālprocess;jaunatklāti apstākļi;kriminālprocesā iesaistītās personas;criminal procedure;newly disclosed circumstances;persons involved in criminal proceedings
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 1 (7). 20.–31. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2017, 1 (7)
Abstract: Kriminālprocesā diskutabli ir jautājumi par jaunatklātiem apstākļiem, to pieteikšanu procesa virzītājiem un procesa atjaunošanu. Juridiskajā praksē ar šāda veida problēmām nākas saskarties aizvien biežāk. Savu skatījumu uz kriminālprocesa atjaunošanas tiesiskā regulējuma problēmām savā rakstā sniedz I. Baikovska.
The issues on the newly-revealed conditions are disputable in the criminal process – their application, applicant’s subject rights and the process resumption. In judiciary practice, one has to confront and deal with such problems more and more commonly. I. Baikovska renders her views on legal regulation problems in resumption of the criminal process.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.20-31
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 1 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-147_Socrates_07_2017_02_Baikovska_020-031_.pdf202.9 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons