Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.20-31
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBaikovska, Inese-
dc.contributor.otherBiznesa augstskola “Turība”, studiju programma “Juridiskā zinātne”, Latvija-
dc.date.accessioned2020-02-06T14:38:31Z-
dc.date.available2020-02-06T14:38:31Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationSocrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 1 (7). 20.–31. lpp.-
dc.identifier.issn2256-0548-
dc.identifier.other20–31-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1024-
dc.description.abstractKriminālprocesā diskutabli ir jautājumi par jaunatklātiem apstākļiem, to pieteikšanu procesa virzītājiem un procesa atjaunošanu. Juridiskajā praksē ar šāda veida problēmām nākas saskarties aizvien biežāk. Savu skatījumu uz kriminālprocesa atjaunošanas tiesiskā regulējuma problēmām savā rakstā sniedz I. Baikovska.-
dc.description.abstractThe issues on the newly-revealed conditions are disputable in the criminal process – their application, applicant’s subject rights and the process resumption. In judiciary practice, one has to confront and deal with such problems more and more commonly. I. Baikovska renders her views on legal regulation problems in resumption of the criminal process.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte-
dc.publisherRīga Stradiņš University-
dc.relation.ispartofseriesSocrates 2017, 1 (7)-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectkriminālprocess-
dc.subjectjaunatklāti apstākļi-
dc.subjectkriminālprocesā iesaistītās personas-
dc.subjectcriminal procedure-
dc.subjectnewly disclosed circumstances-
dc.subjectpersons involved in criminal proceedings-
dc.titleKriminālprocesa atjaunošana jaunatklātu apstākļu dēļ: pieteikuma subjekti un tiesiskā regulējuma problemātika-
dc.title.alternativeThe Claim Subjects in Proceedings in Connection with the Newly Disclosed Circumstances: Legal Regulation Problematics-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.20-31-
Appears in Collections:Socrates. 2017, 1 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-147_Socrates_07_2017_02_Baikovska_020-031_.pdf202.9 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons