Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.78-82
Title: Fiduciāro aktīvu pārvaldes līgums jaunajā Ungārijas Civilkodeksā
Other Titles: Fiduciary Asset Managament Contract in the New Civil Code of Hungary
Authors: Grasis, Jānis
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija
Keywords: Ungārijas Civilkodekss;trasts;fiduciārais īpašums;fiduciāro aktīvu pārvaldnieks;Civil Code of Hungary;trust;fiduciary property;fiduciary
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 3 (6), 78.–82. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 3 (6)
Abstract: Jānis Grasis savā rakstā aplūko salīdzinoši jaunu finansiālo instrumentu – fiduciāro aktīvu pārvaldes līgumu, kurš ir iekļauts Ungārijas Civillikumā. Atklāts paliek jautājums par minētā finansiālā līguma ieviešanu arī Latvijas tiesiskajā regulējumā.
Jānis Grasis in his article describes a sufficiently new financial tool – fiduciary contract of asset management, which is included in the Civil Law of Hungary. The issue remains open on the introduction of the mentioned financial contract in the Latvian legal regulation as well.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.78-82
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 3 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-005_Socrates_6_2016_06_Grasis_078-082_.pdf143.9 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons