Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.78-82
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGrasis, Jānis-
dc.contributor.otherRīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija-
dc.date.accessioned2020-02-06T13:49:16Z-
dc.date.available2020-02-06T13:49:16Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationSocrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 3 (6), 78.–82. lpp.-
dc.identifier.issn2256-0548-
dc.identifier.other78–82-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1019-
dc.description.abstractJānis Grasis savā rakstā aplūko salīdzinoši jaunu finansiālo instrumentu – fiduciāro aktīvu pārvaldes līgumu, kurš ir iekļauts Ungārijas Civillikumā. Atklāts paliek jautājums par minētā finansiālā līguma ieviešanu arī Latvijas tiesiskajā regulējumā.-
dc.description.abstractJānis Grasis in his article describes a sufficiently new financial tool – fiduciary contract of asset management, which is included in the Civil Law of Hungary. The issue remains open on the introduction of the mentioned financial contract in the Latvian legal regulation as well.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte-
dc.publisherRīga Stradiņš University-
dc.relation.ispartofseriesSocrates 2016, 3 (6)-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectUngārijas Civilkodekss-
dc.subjecttrasts-
dc.subjectfiduciārais īpašums-
dc.subjectfiduciāro aktīvu pārvaldnieks-
dc.subjectCivil Code of Hungary-
dc.subjecttrust-
dc.subjectfiduciary property-
dc.subjectfiduciary-
dc.titleFiduciāro aktīvu pārvaldes līgums jaunajā Ungārijas Civilkodeksā-
dc.title.alternativeFiduciary Asset Managament Contract in the New Civil Code of Hungary-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.78-82-
Appears in Collections:Socrates. 2016, 3 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-005_Socrates_6_2016_06_Grasis_078-082_.pdf143.9 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons