Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.86-97
Title: Kapteiņdienestu loma kuģošanas tiesiskās aizsardzības nodrošināšanā Latvijas ostās
Other Titles: Harbourmaster Office Role in Ensuring Shipping Protection of Latvian Ports
Authors: Dreiblathens, Aldis
Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa, Juridisko zinātņu programma, Latvija
Keywords: kapteiņdienests;kuģošanas drošība;kuģošanas tiesiskā aizsardzība;harbourmaster;maritime safety;maritime protection
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 2 (5). 86.–97. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 2 (5)
Abstract: Darbā tiek pētīta kuģošanas drošības un kuģošanas aizsardzības problemātika Latvijas ostās un kapteiņdienestu loma šajos procesos. Darbā secināts, ka kapteiņdienestu loma kuģošanas aizsardzības nodrošināšanas procesā ir nepietiekama.
The article analyses the safety of navigation and maritime protection problems in Latvian ports and Harbourmaster’s role in these processes. It leads to the conclusion that Harbourmaster’s role in maritime protection assurance process is insufficient.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.86-97
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 2 (5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-165_Socrates_5_2016_07_Dreiblathens_086-097_.pdf195.34 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons