Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.15-22
Title: The Value of Fixation Method of Material Traces in the Criminal Procedure for Investigation of Crimes
Other Titles: Materiālo pēdu fiksācijas metodes nozīme kriminālprocesā noziegumu izmeklēšanai
Authors: Sumbarova, Marina
The Baltic International Academy, Latvia
Keywords: forensic science;view of place of occurrence;investigative actions;trace;criminal procedure;kriminālistika;notikuma vietas apskate;izmeklēšanas darbības;pēdas;kriminālprocess
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 1 (4). 15.–22. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 1 (4)
Abstract: In the research, the provisions are examined, concerning investigative activity in the criminal procedure, related to the description of material traces. The attention is paid to the material, which is recorded in the protocol of investigative action in the criminal procedure as evidences. In the research, the concept of material trace is determined. A material trace can be any change on the scene of accident, caused by the event of crime; the lack of similar changes, although, based on the mechanism of the committed crime they should be (negative circumstances).
Pētījumā tiek izskatīti nolikumi par materiālo pēdu aprakstu, kuri ir norādīti izmeklēšanas darbības protokolā kriminālprocesā. Tiek pievērsta uzmanība materiālām pēdām, kuras ir nofiksētas kā pierādījumi kriminālprocesā izmeklēšanas darbības protokolā. Ir uzsvērta pēdu kriminālistiskā nozīme nozieguma apstākļu, mehānikas un tam raksturīgo sakaru, noziedznieka un tā izmantoto ieroču noskaidrošanai. Pētījumā tiek noteikts materiālo pēdu jēdziens. Materiālās pēdas var būt: jebkuras nozieguma izraisītas izmaiņas notikuma vietas apstākļos, šādu izmaiņu trūkums, kaut gan, spriežot pēc nozieguma mehānisma, tiem būtu jābūt (negatīvi apstākļi).
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.15-22
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 1 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-091_Socrates_4_2016_02_Sumbarova_015-022_.pdf171.3 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons