Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1
Title: Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. 2018, 1 (10)
Other Titles: Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. 2018, 1 (10)
Authors: Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte / Rīga Stradiņš University, Faculty of Law
Keywords: Socrates 2018, 1 (10);Pilnais krājums;Full Issue
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018., Nr. 1 (10). 131 lpp.
Abstract: Lasītājiem tiek piedāvāts elektroniskā žurnāla Socrates nu jau desmitais numurs, kuru zināmā mērā var uzskatīt par jubilejas izdevumu un kas liecina par šī žurnāla izdošanas sistemātiskumu un regularitāti. Krājumā ir ietverti gan ārvalstu autoru raksti, gan arī Latvijas tiesību zinātnieku un speciālistu darbi. Šajā Socrates krājumā ir iekļautas saturiski nozīmīgas publikācijas, kuras ir veltītas krimināltiesiskajai un ar policijas vai speciālo dienestu saistītai tematikai, kā arī aktuālām kriminālprocesuālām problēmām.
The readers have been presented with, to some extent, the anniversary issue of the “Socrates” – its 10th edition. This is the sign of systemic and regular issuance of the electronic journal. The collection consists of works by international experts and those by specialists and law scientists of Latvia. Many articles deal with topics of criminal justice and those connected with police or special services. Content-based publications, devoted to topicality of criminal procedural issues, also have been included in the collection “Socrates”.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-112_Socrates_10_2018_.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons