Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.09.2017.3
Title: Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. 2017, 3 (9)
Other Titles: Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. 2017, 3 (9)
Authors: Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte / Rīga Stradiņš University, Faculty of Law
Keywords: Socrates 2017, 3 (9);Pilnais krājums;Full Issue
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 3 (9). 107 lpp.
Abstract: Lasītāju uzmanībai tiek piedāvāts kārtējais (9) Socrates izdevums, kurā ietvertie raksti veltīti starptautisko, civiltiesisko un krimināltiesisko zinātņu problemātikai, atsedzot Latvijas, Gruzijas un Kazahstānas tiesību zinātnieku redzējumu. Šajā Socrates izdevumā ir iekļautas zinātniskās publikācijas par dažādām tiesību jomām, tāpēc cerams, ka ikviens lasītājs šajā krājumā atradīs ko noderīgu un atbilstošu savām interesēm.
Another issue (9) of Socrates has become available for readers’ evaluation. This edition encompasses articles which are devoted to the scientific problem of international law, civil law and criminal law, revealing the specific outlook of law scientists from Latvia, Georgia and Kazakhstan. This Socrates edition includes scientific articles on different areas of law; therefore, it will provide something useful and relevant that will suit every reader’s taste.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.09.2017.3
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 3 (9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-242_Socrates_09_2017_.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons