Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3
Title: Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. 2015, 3 (3)
Other Titles: Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. 2015, 3 (3)
Authors: Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte / Rīga Stradiņš University, Faculty of Law
Keywords: Socrates 2015, 3 (3);Pilnais krājums;Full Issue
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 3 (3). 99 lpp.
Abstract: Elektroniskā juridisko zinātnisko rakstu žurnāla “Socrates’’ lasītājiem ir iespēja iepazīties jau ar trešo izdevumu, kura tematika ir daudzveidīga. Tomēr vienojošā rakstu koncepcija ir sabiedrības drošības problēmu atspoguļojums un analīze. Žurnāla raksti ir daudzveidīgi pēc to satura, un autoru paustās atziņas var tikt atšķirīgi vērtētas. Rakstu krājums ir virzīts uz to satura kritisku, bet tajā pašā laikā konstruktīvu vērtējumu, diskusiju veicināšanu, aktīvāku domu apmaiņu, tostarp elektroniskā žurnāla ietvaros.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 3 (3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-325_Socrates_3_2015_.pdf3.48 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons