Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.9-11
Title: Modernās tehnoloģijas – jauni riski un drošības apdraudējumi
Other Titles: Modern Technology – New Risks and Safety Hazards
Authors: Vilks, Andrejs
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija
Keywords: drošība;drošības apdraudējumi;modernās tehnoloģijas;riski;robotizētās autonomās sistēmas;security;security risks;modern technology;risks;autonomous robotic systems
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. A. Vilka red. Rīga, RSU, 2015, Nr. 2 (2). 9.–11. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 2 (2)
Abstract: Pašreiz ir vērojama strauja moderno tehnoloģiju attīstība un izmantošana. To lietošana ir virzīta ne tikai sociālu mērķu sasniegšanai, bet arī tiek izmantota pretsabiedriskai un krimināla rakstura rīcībai. Modernās tehnoloģijas rada jaunus potenciālos riskus un drošības apdraudējumus. Dažkārt jauno tehnoloģiju konstruēšana, eksperimentēšana un lietošana nav tiesiski regulēta.
The current trend has been the rapid development and use of modern technologies. Such application has been directed not only towards prosocial objectives, but has also led to antisocial and criminal behaviour. Modern technologies create new risks and potential security threats. In some cases, new technologies, design, experimentation and application is not legally regulated.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.9-11
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 2 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-176_Socrates_2_2015_02_Vilks_009-011_.pdf134.49 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons