Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.096-103
Title: Ieskats delikta tiesībās
Other Titles: Insight into Tort Law
Authors: Segale, Dana
Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
Keywords: delikta tiesības;apmierinājums;tiesību aizskārums;Tort Law;satisfaction;infringement of law
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, Nr. 1 (13). 96.–103. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.096-103
Series/Report no.: Socrates 2019, 1 (13)
Abstract: Rakstā tiek aplūkotas delikta tiesības, parādot paša jēdziena vēsturisko un mūsdienu piepildījumu, kā arī dodot plašāku ieskatu šajā jautājumā, proti, analizējot problēmas, kas saistītas ar aizsardzību pret nepamatotu personas tiesību aizskārumu, un sniedzot to risinājumus. Pētījumā ir analizēts tiesību aizskāruma un atlīdzinājuma vērtējums, stingri ievērojot šādu aspektu: atlīdzinājums pēc savas būtības nevar tikt uzskatīts par iespēju piepelnīties, un to nedrīkst noteikt, vērtēšanā izmantojot kādu matemātisku formulu. Šeit arī apskatīta mūsdienās pastāvošā problēma (vai drīzāk vēlēšanās, kura ir pāraugusi problēmā) visu noteikt naudas izteiksmē.
The aim of the article is to provide an insight into the Tort Law, which will reveal historical and contemporary fulfillment of the notion itself, as well as to present an insight into a broader issue of the problem of protection of unjustified infringement of the rights of a person and their solutions.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.096-103
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 1 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPD-84-210_Socrates-13_2019_08_Segale_096-103_.pdf148.37 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons