Title: Ropažu novada pašvaldības policistu veselīgu dzīvesveidu ietekmējošie paradumi.
Other Titles: HEALTHY LIFESTYLE HABITS OF ROPAŽI MUNICIPALITY POLICE OFFICERS
Authors: Ineta Raudova
Kristīne Valtere
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: Atslēgas vārdi: profesionālās dzīves kvalitāte;policija;policijas darbinieks;maiņu darbs;depresija;uzturs;fiziskās aktivitātes;alkohols;smēķēšana;dzīves stress;stress.;Keywords: quality of professional life;police;police officer;shift work;depression;diet;physical activity;alcohol;smoking;life stress;stress.
Issue Date: 2022
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: ANOTĀCIJA Policijas darbinieki pārsvarā strādā garas stundas, ikdienā sastopas ar stresa situācijām, spiesti strādāt paaugstināta spiediena apstākļos, bieži vien strādā vairāk nekā vienā darba vietā, kā rezultātā rodas grūtības pārraudzīt savu veselību un labklājību. Pastāv uzskats, ka maiņu darbs dod priekšroku ilgām brīvdienām, tas ir, ja nostrādā 24 stundu garu maiņu, pēc kā seko trīs brīvdienas, kā rezultātā dodot priekšroku summētam darba grafikam, kas ilgtermiņā negatīvi ietekmē veselību. Pētījuma mērķis bija izpētīt veselīga dzīvesveida paradumu ievērošanu Ropažu novada pašvaldības policistu vidū. Lai sasniegtu pētījuma mērķi tika veikts kvantitatīvs, neeksperimentāls šķērsgriezuma salīdzinošs pētījums, pielietojot vienkāršā dzīvesveida rādītāju aptaujas anketu „Vienkārša dzīvesveida rādītāju aptaujas anketa" (Godwin et al., 2008). Pētījuma dalībnieki bija Latvijas Republikas Ropažu novada pašvaldības policisti. Respondenti tika atlasīti izmantojot pieejamības jeb ērtuma izlases veidu. Kopumā tika aptaujāts 61 respondents, no kuriem 13 sievietes un 48 vīrieši. Pētījuma rezultāti parāda, ka policistu izlasē pārsvarā ir neveselīgs dzīvesveids tie ir 52% respondenti un 43% respondentiem ir vidēji labs veselīgs dzīvesveids.
ABSTRACT Police officers work long hours, face daily stressful situations, are forced to work under increased pressure, and often work in more than one workplace, making it difficult to monitor their health and well-being. There is a perception that shift work favours long holidays, i.e. working a 24-hour shift followed by three days off, resulting in a preference for a cumulative work schedule, which has long-term negative effects on health. The aim of the study was to investigate the adherence to healthy lifestyle habits among municipal police officers in Ropazai municipality. To achieve the aim of the study, a quantitative, non-experimental cross-sectional comparative study was conducted using the Simple Lifestyle Indicators Questionnaire (Godwin et al., 2008). Participants of the study were municipal police officers of Ropazu Municipality of the Republic of Latvia. Respondents were selected using accessibility or convenience sampling. A total of 61 respondents were interviewed, 13 women and 48 men. The results of the study show that the sample of police officers has a predominantly unhealthy lifestyle 52% of respondents and 43% of respondents have a moderately healthy lifestyle.
Description: Māszinības
Nursing Studies
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sabiedribas_veselibas_un_socialas_labklajibas_fakultate_MZFk_2022_Kristine_Valtere_053852.pdfBakalaura darbs1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
pielikumi.pdfNoslēguma darba pielikums382.59 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.