Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.022-029
Title: Uz sabiedrību vērsta policijas darba metodes mūsdienu mainīgajā pasaulē
Other Titles: Modern Methods to Prevent Cybercrime in Latvia
Authors: Bērziņa-Ruķere, Ilze
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: uz sabiedrību vērsts policijas darbs;Valsts policija;noziegumu prevencija;kibernoziegumi;community policing;State police of Latvia;crime prevention;cybercrime
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, Nr. 1 (13). 22.–29. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.022-029
Series/Report no.: Socrates 2019, 1 (13)
Abstract: Publikācijā tiek skatītas noziedzības prevencijas mūsdienu metodes un policijas darbs ar sabiedrību Latvijā. Tiek sniegts atskats uz policijas darba metožu nozīmīgākajām pārmaiņām pēdējā desmitgadē un centieniem ieviest jaunus komunikācijas paņēmienus, lai efektīvāk uzrunātu iedzīvotājus. Akcentēti veiksmīgākie projekti un iniciatīvas, apliecinot, ka aizvadītajos desmit gados sperts nozīmīgs solis ceļā uz mūsdienīgu policijas dienestu: mainīta Valsts policijas darba organizācija un īstenoti daudzi projekti. Taču ikdienā netrūkst piemēru, ka kibernoziegumu un citu noziedzīgo nodarījumu apkarošanai būs nepieciešams milzum daudz aktivitāšu arī turpmāk. Situācija liek mainīt policijas rīcību un meklēt alternatīvas noziedzības prevencijas metodes.
Article is devoted to the topic of community policing and modern crime prevention methods in Latvia. The author is reviewing the last 10 years of work of the Latvian state police to reach a wider public about the different issues of crime prevention, including prevention and implementation of different organisational reforms, including new approaches of modern communication to tackle cybercrime. Analysis about the most challenging initiatives and projects proves that the State police has achieved considerable development in order to become a modern police service. Meanwhile, the author is acknowledging that continuous efforts and initiatives should be made to prevent and fight cybercrimes and other forms of crimes.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.022-029
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 1 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPD-84-210_Socrates-13_2019_02_Berzina-Rukere_022-029_.pdf160.03 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons