Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.35-41
Title: Policijas zinātnes attīstība Eiropā
Other Titles: Development of Police Science in Europe
Authors: Matvejevs, Aleksandrs
Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Tiesību katedra, Latvija
Keywords: policija;policijas zinātne;policijas darbība;police;police science;police activity
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 1 (1). 35.–41. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 1 (1)
Abstract: Pētījuma nolūks ir aplūkot policijas zinātnes attīstības perspektīvas Eiropā, un šī publikācija varētu kalpot par sākumu zinātniskām debatēm par policijas zinātnes jautājumu.
The study aims to look at the development of police science in Europe, which could serve as the beginning of scientific debate on this issue.
DOI: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.35-41
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 1 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-030_Socrates_1_2015_05_Matvejevs_035-041_.pdf160.4 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons