Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015
Title: Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. 2015, 1 (1)
Other Titles: Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. 2015, 1 (1)
Authors: Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte / Rīga Stradiņš University, Faculty of Law
Keywords: Socrates 2015, 1 (1);Pilnais krājums;Full Issue
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 1 (1). 78 lpp.
Abstract: Latvija nevar lepoties ar plašiem un daudzveidīgiem juridisko zinātņu izdevumiem, kuros būtu publikācijas ar aktuālo Latvijas un starptautisko tiesību problēmu analīzi. Pēdējos gados to skaits pat ir samazinājies. Tajā pašā laikā krasi pieaug juridiska rakstura problēmu daudzums visdažādākajās tiesību jomās, tāpēc aizvien akūtāka kļūst nepieciešamība runāt, diskutēt par tiesību jautājumiem publiskajā vidē, informējot un izglītojot visus interesentus: studentus, akadēmisko personālu un praktiķus. Vienlaikus jāatzīst, ka juridiska rakstura unikālu un tiesiskajā vidē nepieciešamu pētījumu, to skaitā jauno tiesību zinātnieku, doktorantu, rezultāti publiskajā vidē nav pietiekami plaši pieejami. Izdot un pavairot drukātus izdevumus modernajā informāciju tehnoloģiju laikmetā nav pietiekami konstruktīvi un racionāli. Jurisprudence ir sociālo pakalpojumu joma, kurā digitālās tehnoloģijas izmanto visi praktizējošie vai topošie tiesību speciālisti. Tā ir pietiekami izteikta mūsu straujā tehnoloģiskā laikmeta prasība. Rīgas Stradiņa universitāte, ņemot vērā šeit minēto, sāk izdot juridisko elektronisko žurnālu “Socrates”. Izdevuma nosaukumā ir viena no Rietumu pasaules filozofijas pamatlicējiem, sengrieķu domātāja Sokrāta vārds. Viņa domāšanas un spriešanas veids ir saistīts ar uzskatu pārbaudīšanas metodi, veicot diskusijas – majevtiku. Žurnālā ietvertie raksti, atsevišķi pētījumu rezultāti var tikt uztverti un vērtēti nevienprātīgi, tie, domājams, raisīs diskusijas, viedokļu apmaiņu un komentārus. Rakstu autori ir centušies savās publikācijās pievērst uzmanību inovatīviem un atšķirīgi traktējamiem dažādiem tiesību apakšnozaru aspektiem. Krājumā ir plānots iekļaut publikācijas par visām tiesību zinātnes apakšnozarēm, jo pētnieciskie darbi ir vispusīgi un daudzveidīgi. Lasītāji krājumā atradīs plašus materiālus par dažādiem civiltiesiskiem aspektiem, krimināltiesiskām problēmām, policijas tiesībām, bērnu tiesību aizsardzības nodrošinājumu utt. Elektroniskais juridisko zinātņu žurnāls paredz arī atgriezenisko saiti, veicinot diskusijas elektroniskajā vidē par krājumā ievietotajām publikācijām. Komentārus gaidām tūdaļ pēc rakstu publicēšanas un ceram, ka “oponentu” attieksme pret publikācijām būs argumentēta un pamatota. Visi redkolēģijai iesniegtie raksti tiek anonīmi recenzēti un rediģēti. Par publikāciju saturu un zinātniskumu atbild to autori.
DOI: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 1 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-030_Socrates_1_2015_.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons