Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAinārs Dimants-
dc.contributor.authorMargarita Sēkliņa-
dc.contributor.otherKomunikācijas fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Communicationsen-UK
dc.date.accessioned2022-08-16T14:04:19Z-
dc.date.available2022-08-16T14:04:19Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/8940-
dc.descriptionŽurnālistikalv-LV
dc.descriptionJournalismen-UK
dc.descriptionInformācijas un komunikācijas zinātneslv-LV
dc.descriptionInformation and Communication Sciencesen-UK
dc.description.abstractBakalaura darba “Žurnālu izdevniecības “Žurnāls SANTA” digitālā transformācija un tās ietekme uz žurnālistiku” mērķis ir atrast kopsakarības starp drukāto plašsaziņas mediju, šajā gadījumā – žurnālu, digitālo transformāciju un žurnālistikas pārmaiņām, kā arī pētīt interneta plašsaziņas medijus kā potenciālu drukāto plašsaziņas mediju nākotnes platformu. Darba teorētiskajā daļā apkopota literatūra par žurnāliem kā tradicionālo plašsaziņas mediju formātu, to tipoloģiju, kā arī jaunajiem medijiem jeb internetu (tīmekli) un digitālo transformāciju. Empīriskajā pētījumā, izmantojot kvantitatīvo kontentanalīzi, tika analizētas digitālās transformācijas radītās pārmaiņas žurnālistikā – gan publicēto rakstu tekstā, gan virsrakstos. Tika veiktas dziļās, daļēji strukturētās intervijas ar portāla un analizējamo drukāto žurnālu galvenajiem redaktoriem, lai izprastu digitalizācijas atstāto ietekmi gan uz žurnālistiku, gan redakciju, gan žurnālistu darbu un mediju organizācijas struktūru. Bakalaura darbā noskaidrots, ka interneta portāliem un tīmekļa plašsaziņas medijiem kopumā auditorija aug ar katru dienu, taču drukāto plašsaziņas mediju auditorija – sarūk. Žurnālu izdevniecības “Žurnāls SANTA” digitālā transformācija portālā Santa.lv rada pārmaiņas saturā, visbiežāk mainot rakstu virsrakstus, kā arī reizēm to garumu saīsinot portāla formātam. Noskaidrots, ka digitālā transformācija maz ietekmē žurnāla redakcijas darbību, jo starp portāla un žurnāla redakcijām nav tiešas sadarbības, taču žurnālu redakcija mēdz būt neapmierināta, ja to radītos raksti tiek mainīti. Drukāto mediju darbinieki ir pārliecināti, ka drukāti žurnāli nekur nepazudīs, bet tie kļūs vēl ekskluzīvāki. Tāpat viņi uzskata, ka plašsaziņas medijam mūsdienās ir jābūt gatavam pielāgoties tendencēm un darboties vairākās platformās, lai gūtu ienākumus un saglabātu savu auditoriju.lv-LV
dc.description.abstractThe aim of the bachelor’s thesis “Digital transformation of magazine publishing house “Žurnāls SANTA” and its impact on journalism” is to find connections between printed magazine digital transformation and changes in journalism, as well as to study online media as a potential future platform for print media. The theoretical part of the work summarizes the literature on magazines as a traditional media format, their typology as well as theory of digital transformation and the new media – the Internet. The research part, using quantitative content analysis, analyzes text and titles of the articles to identify the changes in journalism caused by the digital transformation. In-depth, semi-structured interviews were held with the editors of the web page Santa.lv and the print magazines, mainly to understand the impact of digitization on journalism, editorial work and the structure of the media organization. The bachelor's thesis reveals that the audience of Internet media is growing day by day, but the audience of print media is steadily decreasing. The digital transformation of the magazine publishing house “Žurnāls SANTA” on the portal Santa.lv creates changes in the content, changing the titles of articles, as well as sometimes shortening their length to fit the format of the portal. It has been found that the digital transformation has little effect on the operation of the magazine's editorial staff, as there is no direct co-operation between the portal and the magazine’s editors, but the magazine’s editorial staff may be dissatisfied if the published articles are changed in a scandalous way. Print media workers are confident that print magazines will not disappear, but they could become more exclusive and a luxury product. They believe that the media today must be ready to adapt to trends and operate across multiple platforms, to gain income.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectŽurnālslv-LV
dc.subjectizdevniecība “Žurnāls SANTA”lv-LV
dc.subjectportāls Santa.lvlv-LV
dc.subjectinterneta plašsaziņas medijilv-LV
dc.subjectdigitālā transformācijalv-LV
dc.subjectžurnālistikas pārmaiņaslv-LV
dc.subject“Klubs”lv-LV
dc.subject“Ieva”lv-LV
dc.subject“Santa”lv-LV
dc.subject“Privātā Dzīve”lv-LV
dc.subject“Ievas Veselība”.lv-LV
dc.subjectMagazineen-UK
dc.subjectpublishing house “Žurnāls SANTA”en-UK
dc.subjectportal Santa.lven-UK
dc.subjectonline mediaen-UK
dc.subjectdigital transformationen-UK
dc.subjectchanges in journalismen-UK
dc.subject“Klubs”en-UK
dc.subject“Ieva”en-UK
dc.subject“Santa”en-UK
dc.subject“Privāta Dzīve”en-UK
dc.subject“Ievas Veselība”.en-UK
dc.titleŽurnālu izdevniecības “Žurnāls SANTA” digitālā transformācija un tās ietekme uz žurnālistiku.lv-LV
dc.title.alternativeDigital transformation of the magazine publishing house “Žurnāls SANTA” and its impact on journalism.en-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen-UK
Appears in Collections:Bakalaura darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.