Title: Hemodinamikas svārstību novērtējums ar invazīvām un daļēji invazīvām monitorēšanas metodēm miokarda ķirurģiskas revaskularizācijas operācijās bez mākslīgās asinsrites
Authors: Strīķe, Eva
Issue Date: 2006
Appears in Collections:Disertācijas un promocijas darbi līdz 2009. gadam

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.