RSU Students` final theses / RSU Studējošo noslēgumu darbi

Community home page

❗️ Lai saņemtu piekļuvi kopienā esošo studējošo noslēguma darbu pilntekstiem, izmantojiet "Request a Copy" funkciju pie konkrēta darba vai rakstiet piekļuves pieteikumu: Bibliotēkas pieteikumu portālā vai uz e-pastu biblioteka@rsu.lv


❗️ In order to receive access to the full texts of the students' final theses within this community, use the "Request a Copy" function next to the specific thesis or submit an access request: in the Library request portal or to the e-mail biblioteka@rsu.lv


Browse