Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.5-11
Title: Ieskats kriminālsodu politikas vīzijā un reālijā
Other Titles: Review of Vision and Realia of Criminal Penalty Policy
Authors: Baumanis, Jānis
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija
Keywords: Krimināllikums;kriminālsodu politika;soda mērķis;Tieslietu ministrija;Criminal Law;Criminal Penalty Policy;Objective of Punishment;Ministry of Justice
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 1 (1). 5.–11. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 1 (1)
Abstract: Analizējot Krimināllikuma grozījumus un modelējot likuma jaunrades ietekmes scenārijus, autors atklāj savu redzējumu par kriminālsodu politikas attīstību, kurā dominē digitālās tehnoloģijas. Autors rakstā aktualizē tiesu un likumdošanas varas savstarpējo mijiedarbību kriminālsodu politikas attīstībā, norādot, ka vērojama tendence likumos iekļaut tik detalizētas tiesu spriešanas instrukcijas, ka tiesu spriešana faktiski kļūst par mehānisku darbību.
The study includes analysis of the aim of the Criminal Law. Thus, the article reflects the vision and realia of criminal sentences in relation to amendments to the Criminal Law, which came into effect on 1 April 2013. The author concludes that the amendment of the sanctions provided in the Criminal Law, based on the fact that there are too many people in prisons in Latvia, is incorrect.
DOI: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.5-11
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 1 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-030_Socrates_1_2015_01_Baumanis_005-011_.pdf159.45 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons