Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-10_pdk
Title: Farmācijas attīstība okupāciju varu ietekmē Latvijā (1939–1960). Promocijas darba kopsavilkums
Other Titles: Development of Pharmacy Under the Influence of Occupation Powers in Latvia (1939–1960). Summary of the Doctoral Thesis
Authors: Mauriņa, Baiba
Lauze, Sabīne
Keywords: Zinātnes nozare – Medicīnas un veselības zinātne;Apakšnozare – Medicīnas vēsture;Latvijas farmācija XX gadsimtā;medikamentu pieejamība;vācbaltiešu izceļošana;Otrais Pasaules karš;aptieku nacionalizācija;deportētie farmācijas profesionāļi;Latvijas Sarkanais Krusts;promocijas darba kopsavilkums
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Lauze, S. 2021. Farmācijas attīstība okupāciju varu ietekmē Latvijā (1939–1960): promocijas darba kopsavilkums: Apakšnozare – Medicīnas vēsture. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-10_pdk
Abstract: Promocijas darbā “Farmācijas attīstība okupāciju varu ietekmē Latvijā (1939–1960)” raksturota farmācijas kā nozares mainība, adaptācija un attīstība divu totalitāro režīmu realizējošu okupāciju varu ietekmē, par būtiskiem situāciju raksturojošiem rādītājiem izvirzot aptieku un farmaceitisko darbinieku skaita izmaiņas, kā arī medikamentu pieejamību iedzīvotājiem. Promocijas darba hronoloģiskās robežas izvēlētas, balstoties uz apsvērumu sniegt ieskatu par situāciju pirmskara laikā un sekām pēckara apstākļos, taču galveno uzmanību koncentrējot uz notikumiem laikā no 1940. līdz 1945. gadam. Promocijas darbā aplūkota farmācija Latvijā īsi pirms Otrā Pasaules kara sākuma, kur sīkāk iztirzāta Kārļa Ulmaņa (1877–1942) autoritārā režīma politikas un vācbaltiešu izceļošanas ietekme. Raksturotas gan PSRS pirmās, gan nacistiskās Vācijas okupāciju varas izraisītā politiski ekonomisko norišu ietekme uz farmācijas nozari, akcentējot likumdošanu, farmāciju uzraugošo iestāžu darbību un atbildīgajos amatos esošo personu rīcību. Darbā apkopota informācija par iedzīvotāju, kuri izsūtīti no Latvijas 1941. gada 14. jūnijā, personu lietām un tā rezultātā sniegts ieskats par izsūtīto farmaceitu, asistentu un praktikantu aresta aktu sastādīšanu, apsūdzībām, kā arī turpmāko likteni. Raksturota arī situācija nozarē pēckara gados, latviešu farmaceitu došanās trimdā un latviešu farmaceita, ārsta Hugo Skudiņa (1903–1976) darbība Latvijas Sarkanā Krusta organizācijā trimdas apstākļos Vācijā, kas bija vērsta uz medikamentu pieejamības uzlabošanu Latvijas iedzīvotājiem laikā no 1954. līdz 1960. gadam.
Description: Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: Medicīnas un veselības zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2021. gada 3. septembrī plkst.15.00 tiešsaistes platformā Zoom.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-10_pdk
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2021. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2021-10_Lauze-Sabiine_PDK_IPD-1450.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons