RSU Scientific journals / RSU Zinātniskie izdevumi

Community home page

Browse

Sub-communities within this community

SOCRATES. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls / Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law

Zinātnisko rakstu žurnāls "Socrates" ir recenzējams, starptautisks brīvpieejas elektroniskais žurnāls, veltīts pētījumiem tiesību zinātnes jomā Latvijā un ārvalstīs.

Collections in this community