Title: Perorālie antikoagulanti un to noteikšanas iespējas cilvēka plazmā.
Other Titles: Direct oral anticoagulants and their detection possibilities in human plasma
Authors: Artūrs Paulausks
Aleksandrs Vasiļjevs
Farmācijas fakultāte
Faculty of Pharmacy
Keywords: AEŠH – UV;AEŠH – MS/MS;RIVAROKSABĀNS;DABIGATRĀNS;APIKSABĀNS;EDOKSABĀNS;CILVĒKA PLAZMA;HPLC – UV;HPLC – MS/MS;RIVAROXABAN;DABIGATRAN;EDOXABAN;APIXABAB;HUMAN PLASMA
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Perorālie antikoagulanti un to noteikšanas iespējas cilvēka plazmā. Vasiļjevs. A. 5. gada farmācijas fakultātes students, zinātniskais vadītājs Mag.Chem., docents Paulausks A., pētnieciskais darbs, 48 lapas, 15 attēli, 8 tabulas, 39 literatūras avoti, 2 pielikumi. Latviešu valodā. Literatūras aprakstā apkopota informācija par perorālo antikoagulantiem un to noteikšanās iespējas cilvēkā plazmā, kas iegūta no citiem pētījumiem. Darba gaitā, no iegūtiem datiem, tika izveidota rivaroksabāna noteikšanās metode ar AEŠH – UV metodi. Paraugu sagatavošanai izmantoja proteīna izgulsnēšanas metodi. Parauga izgulsnēšanai, kalibrēšanas šķīdumiem izmantoja acetonitrīlu. Rivaroksabāna noteikšanai izmantoja Ascentis® Express 90 Å C18, HPLC kolonnu un aizsargkolonnu Ascentis® Express 90 Å C18, HPLC Column. Mobila fāze - acetonitrīls / ūdens (40% / 60%). Plūsmas ātrums 1,2 ml/min, injicēšanas tilpums 5 µL un UV viļņa garums 249 nm. Pēc iegūtiem datiem, tika uzbūvēts kalibrēšanas grafiks, un noteikts LOQ.
Direct oral anticoagulants and their detection possibilities in human plasma. Vasiļjevs. A., 5th year pharmacy student, scientific supervisor, mag.chem., docent Paulausks A., scientific research, 48 pages, 15 pictures, 8 tables, 39 references, 2 annexes. The author of this paper has reviewed literature about direct oral anticoagulants and their methods of determination in human plasma. All information was compiled in tables. On the basis of the acquired information from the literature, the author has formed a method to determine rivaroxaban in human plasma using HPLC – UV method. The sample were prepared using protein precipitation method. Acetonitrile was used in preparation of work solutions, precipitation. Rivaroxaban was determined by using Ascentis® Express 90 Å C18, HPLC column and a guard column Ascentis® Express 90 Å C18, HPLC Column. Mobile phase consisted of acetonitrile and water (40% / 60%). Flow rate 1,2 ml/min, injection volume 5 µL and UV was 249 nm. On the basis of the results, a calibration curve was constructed and LOQ was determined.
Description: Farmācija
Pharmacy
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.