Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2020-10-pdk
Title: Artēriju funkcionālo parametru loma multiorgānu disfunkcijas sindroma progresēšanas riska prognozēšanā sepses slimniekiem. Promocijas darba kopsavilkums
Other Titles: The Role of Functional Arterial Properties in Prediction of Clinical Outcomes of Septic Patients. Summary of the Doctoral Thesis
Authors: Strīķe, Eva
Vanags, Indulis
Kazūne, Sigita
Keywords: Zinātnes nozare – klīniskā medicīna, apakšnozare – anestezioloģija un reanimatoloģija;promocijas darba kopsavilkums
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Kazūne, S. 2020. Artēriju funkcionālo parametru loma multiorgānu disfunkcijas sindroma progresēšanas riska prognozēšanā sepses slimniekiem: promocijas darba kopsavilkums: apakšnozare – anestezioloģija un reanimatoloģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2020-10-pdk
Abstract: Sepse ir masīva organisma reakcija uz infekciju, ko raksturo dzīvību apdraudošs orgānu bojājums. Fizioloģiskas nestabilitātes un augstā mirstības riska dēļ sepses pacientus bieži stacionē intensīvās terapijas nodaļās. Asinsvadu disfunkcijai, kas rodas samazinātas NO biopieejamības rezultātā, ir nozīmīga loma sepses un multiplu orgānu mazspējas patoģenēzē. Maģistrālo artēriju elastība nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu asiņu izsviedi no sirds, un to plūsmas optimizāciju perifērijā atbilstoši audu metabolajām vajadzībām. Izmantojot izolētus artēriju segmentus laboratorijas pētījumos un eksperimentos ar dzīvniekiem, pierādīts, ka akūts sistēmisks iekaisums ietekmē gan elastīgās, gan muskuļu tipa artērijas. Elastīgajā artērijās, īpaši aortā, pieaug cietība, bet muskuļu tipa artērijās novēro samazinātu vazoreaktivitāti. Darba “Artēriju funkcionālo parametru loma multiorgānu disfunkcijas sindroma progresēšanas riska prognozēšanā” mērķis ir raksturot sepses izraisītās artēriju funkcionālo parametru pārmaiņas, lai izveidotu diagnostikas un monitorēšanas paņēmienus, ar mērķi uzlabot multiplu orgānu mazspējas progresēšanas un mirstības riska prognozēšanu. Pētījums veidots no trim sadaļām. Pirmajā sadaļā sagatavots sistemātisks literatūras apskats un metaanalīze par sepses pacientu endoteliālās funkcijas izvērtēšanu ar vazoreaktivitātes testiem un šo testu rezultātu izmantošanu slimības klīniskās gaitas prognozēšanai. Otrajā sadaļā veikta a.carotis-a. femoralis pulsa viļņa izplatīšanās ātruma izpēte intensīvās terapijas pacientiem ar agrīnu sepsi. Pētījumā iesaistīti 45 pieauguši sepses pacienti pirmajās 24 stundās pēc stacionēšanas intensīvās terapijas nodaļā. A.carotis-a. femoralis pulsa viļņa izplatīšanās ātrums reģistrēts pēc pacientu stāvokļa sākotnējas stabilizācijas. Pacienti novēroti dinamikā līdz izrakstīšanai no stacionāra vai letālam iznākumam. Pētījumā pierādīts, ka pacientiem ar smagu sepsi un septisku šoku augstu pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu, kas liecina par artēriju cietības pieaugumu, novēro biežāk kā vispārējā populācijā. Saistība starp agrīni mērītu pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu un multiplas orgānu mazpējas progresēšanu vai mirstību netika atrasta, tomēr pacientiem, kam novēroja pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu virs 24,7 m/s, bija īsāks izdzīvošanas laiks. Trešajā daļā elastīgo un muskuļu tipa artēriju īpašības pētītas dinamikā, izdarot mērījumus divos laika periodos, iestāšanās dienā un pēc 48 stundu intensīvās terapijas. Šajā pētījumā izzināti arī faktori, kuru pārmaiņas saistās ar pārmaiņām a.carotis-a. femoralis un a.carotis-a. radialis pulsa viļņa izplatīšanās ātrumā. Šajā pētījumā konstatēts, ka augšējās ekstremitātes artēriju cietība sepses pacientiem pārsniedz maģistrālo artēriju cietību abos laika periodos. Augsts a.carotis-a. radialis pulsa viļņa izplatīšanās ātrums asociējas augstāku vidējo arteriālo spiedienu un zemāku C reaktīvā proteīna koncentrāciju asinīs. Pacientiem, kas izdzīvo, pulsa viļņa izplatīšanās ātrums pēc 48 stundu intensīvās terapijas dinamikā mazinās, kurpretim pacientiem, kas nomirst, a.carotis-a. radialis pulsa viļņa izplatīšanās ātrums dinamikā saglabājas augsts. Kopsavilkumā, šajā pētījumā pierādīts, ka sepses pacientiem ir izmainīti artēriju funkcionālie parametri, un šīs pārmaiņas asociējas ar nelabvēlīgu iznākumu. Pētītajiem neinvazīvajiem artērijas raksturojošiem testiem, augsta riska pacientu identifikācijai a.carotisa. radialis pulsa viļņa izplatīšanās ātruma monitorēšanai dinamikā ir vislielākais prognostiskais potenciāls.
Description: Promocijas darbs izstrādāts: Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Gaiļezers”, Toksikoloģijas un sepses klīnikā. Aizstāvēšana: 2020. gada 30. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2020-10-pdk
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2020. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2020-10_Kazuune-Sigita_PDK_604.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons