Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2016-11_pdk
Title: Laika-fāzes variējoša magnētiska lauka ietekme uz nukleīnskābju piegādes efektivitāti vēža šūnās. Promocijas darba kopsavilkums
Other Titles: Influence of the Time-Phase Varied Magnetic Field on the Nucleic Acids Delivery Into the Cancer Cells. Summary of the Doctoral Thesis
Authors: Bariševs, Mihails
Kozireva, Svetlana
Avotiņa, Dace
Keywords: Zinātnes nozare – medicīna, apakšnozare – teorētiskā medicīna;promocijas darba kopsavilkums
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Avotiņa, D. 2016. Laika-fāzes variējoša magnētiska lauka ietekme uz nukleīnskābju piegādes efektivitāti vēža šūnās: Promocijas darba kopsavilkums: apakšnozare – teorētiskā medicīna. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2016-11_pdk
Abstract: Gēnu piegāde ir viens no problemātiskākajiem posmiem gēnu terapijā, jo ietver ne tikai terapeitiskā gēna aizvadīšanu līdz šūnām, bet arī efektīvu piesaisti šūnas membrānai ar sekojošu ieslēgšanu šūnā un migrāciju šūnas iekšējā vidē līdz kodolam. Magnetofekcija ir viena no efektīvākajām fizikālajām gēnu piegādes metodēm, kuras pamatā ir ar superparamagnētiskajām nanodaļiņām (SPION) saistītu nukleīnskābju paātrināta koncentrēšana uz šūnu virsmas un piegāde šūnās, izmantojot spēcīgu ārējo magnētisko lauku. Permanentu magnētu radītā statiskajā magnētiskajā laukā SPION kustība šķīdumā virzienā pret magnētu ir aksiāla. Laika-fāzes variējoša magnētiskā lauka, kas tiek ģenerēts ar magnetofekcijas iekārtas DynaFECTOR palīdzību, pamatā ir permanentu magnētu plates orbitāla rotācija šūnu kultūras platei paralēlā plaknē. Datormodelēšanas rezultātā tika noskaidrots, ka laika-fāzes variējoša magnētiskā lauka ietekmē notiek SPION aksiāli laterāla kustība magnētam paralēlā un perpendikulārā plaknē. Tas veicina SPION vienmērīgāku sedimentāciju uz virsmas un varētu būt par iemeslu paaugstinātai SPION-nukleīnskābju kompleksu ieslēgšanai šūnās. Šajā pētījumā eksperimentāli tika pārbaudīta laika-fāzes variējoša magnētiskā lauka ietekme uz SPION-nukleīnskābju-liposomālās komponentes kompleksu piegādes efektivitāti vēža šūnās. Iegūtie rezultāti parādīja, ka laika-fāzes variējošā magnētiskajā laukā, salīdzinot ar statisko magnētisko lauku notiek vienmērīgāka SPION sedimentācija uz virsmas un paaugstinās šūnās ieslēgto SPION daudzums. Laika-fāzes variējoša magnētiskā lauka ietekmē paaugstinās arī SPION-nukleīnskābju-liposomālās komponentes kompleksu piegāde šūnās, par ko liecina būtiski paaugstināts gan transficēto šūnu skaits, gan arī kopējais ekspresētā proteīna līmenis transficētajās šūnās, salīdzinot ar citām gēnu piegādes metodēm. Savukārt vienmērīgāka sedimentācija uz virsmas laika-fāzes variējoša magnētiskā lauka ietekmē nodrošina SPION-nukleīnskābju-liposomālās komponentes kompleksu piegādi šūnās ar samazinātu citotoksisko efektu. Šajā pētījumā aprakstīta uzlabota efektīva gēnu piegādes metode – liposomālā magnetofekcija laika-fāzes variējošā magnētiskajā laukā, kuru varētu izmantot mutēto gēnu aizstāšanai un jaunu terapeitisku siRNS inhibējošā efekta pētījumiem in vitro šūnu līnijās. Metode perspektīvā varētu tikt pielietota arī terapeitisko gēnu pārnesē vēža šūnās in vivo.
Description: Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtā. Aizstāvēšana: 2016. gada 14. novembrī plkst. 16.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2016-11_pdk
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2016-11_Avotinja-Dace_PDK_16-221.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons