Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-15_pd
Title: Psoriāzes slimnieku ādas lokālās aizsardzības sistēmas morfoloģisks raksturojums. Promocijas darbs
Other Titles: Morphological Characterization of Local Defence System in the Skin of Psoriasis Patients. Doctoral Thesis
Authors: Pilmane, Māra
Ķīsis, Jānis
Sidhoma, Elga
Keywords: Zinātnes nozare – medicīna, apakšnozare – morfoloģija;promocijas darbs
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Sidhoma, E. 2015. Psoriāzes slimnieku ādas lokālās aizsardzības sistēmas morfoloģisks raksturojums: Promocijas darbs: apakšnozare – morfoloģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-15_pd
Abstract: Psoriāze ir hroniska iekaisīga ādas slimība, kas skar 1–3% Eiropas iedzīvotāju. Psoriāzei ir raksturīgas būtiskas bioķīmiskas, imunoloģiskas, ģenētiskas un vaskulāras izmaiņas. Ievērojamas pārmaiņas skar epidermālās augšanas un diferencēšanās procesus. Vienlaikus psoriāze tiek saistīta ar lielāku metabolā sindroma un cukura diabēta attīstības iespēju, kā arī paaugstinātu kardiovaskulāro risku. Psoriāzes pacientu ādā ir novērots palielināts mikroorganismu daudzums, taču šie pacienti ar sekundārām bakteriālām ādas infekcijām slimo reti, kas ir saistāms ar dabīgo antimikrobo peptīdu klātbūtni. Pētījuma mērķis bija dažādas norises psoriāzes pacientu lokālās ādas aizsardzības sistēmas morfoloģiskā izpēte ontoģenētiskā aspektā. Pētījumā tika iekļauti 40 Psoriasis vulgaris pacienti ar neārstētu ādas iekaisumu un 10 kontroles pacienti bez iekaisīgām ādas slimībām anamnēzē un esošām vizuālām izmaiņām uz ādas. No visiem pacientiem tika iegūti ādas audu paraugi. Ar imūnhistoķīmijas metodi tika izpētīts un analizēts cilvēka beta defensīna-2 (hBD-2), proteīna gēna produkta 9,5 (PGP 9.5), kalcitonīngēna radniecīgā peptīda (CGRP), P vielas, tumora nekrozes faktora alfa (TNF-α), interleikīna-1 alfa (IL-1α), interleikīna-6 (IL-6), interleikīna-8 (IL-8), matrices metaloproteināzes-2 (MMP-2), matrices metaloprotei-nāzes-2 audu inhibitora (TIMP-2) un matrices metaloproteināzes-4 audu inhibitora (TIMP-4) imūnreaktīvo šūnu un nervšķiedru relatīvais daudzums. Ar TUNEL metodi tika noteikta apoptozes klātbūtne un apoptotisko šūnu sadalījums. Statistiski nozīmīgu atšķirību starp psoriāzes pacientu un kontroles pacientu grupām konstatējām hBD-2, PGP 9.5, P vielas faktoriem un apoptotisko šūnu daudzumam epidermā un dermā, kā arī CGRP, TIMP-2 un TIMP-4 faktoriem epidermā. Dažāda slimības ilguma un norises psoriāzes pacientu ādā būtiska ir ādas antimikrobo peptīdu, speficiskas neiropeptīdus saturošās inervācijas (sensorās), iekaisuma citokīnu, deģeneratīvo enzīmu un programmētas šūnu nāves aktivācija, kas norāda uz to iesaisti psoriāzes morfopatoģenēzē. Vienlaikus minēto faktoru atradne statistiski nozīmīgi nekorelē ar pacientu vecumu, dzimumu, slimības ilgumu un sezonu, izslēdzot šos parametrus no iesaistes slimības patoģenēzē. Psoriāzes pacienta diagnostiski prognostiskajā algoritmā ieslēdzama tādu molekulāro marķieru kā hBD-2, CGRP, IL-6, IL-8, MMP-2 un TIMP-4 noteikšana.
Description: Promocijas darbs izstrādāts: Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūtā, Morfoloģijas katedrā. Aizstāvēšana: 2015. gada 2. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-15_pd
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2015-15_Sidhoma-Elga_PD_15-159.pdf16.34 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons