Title: Zvanu centru operatoru mioskeletālās sistēmas funkcionālo traucējumu saistība ar ikdienas dzīves fiziskajām aktivitātēm
Other Titles: The interconnection between musculoskeletal system disorders and physical activity levels among call-center operators
Authors: Anita Vētra
Dana Mogiļevska
Rehabilitācijas fakultāte
Faculty of Rehabilitation
Keywords: zvanu centru operatori;mioskeletālas sistēmas traucējumi;sāpes;diskomforts;fiziskā aktivitāte;ilgstoša sēdēšana;call-center operators;musculoskeletal disorders;pain;discomfort;physical activity;sedentary lifestyle.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Pētījuma nosaukums: zvanu centru operatoru mioskeletālās sistēmas funkcionālo traucējumu saistība ar ikdienas dzīves fiziskajām aktivitātēm. Pētījuma mērķis: izpētīt saistību starp zvanu centru operatoru fiziskās aktivitātes līmeni un mioskeletālo funkcionālo traucējumu simptomu biežumu. Pētījuma metodes: kvantitatīvs novērojuma šķērsgriezuma pētījums. Pētījumā tika izmantota Starptautiskā aptauja par fiziskajām aktivitātēm un Standartizētā Ziemeļvalstu aptauja. Pētījumā piedalījās 81 zvanu centra operators. No tiem 48 (59.3%) sievietes un 33 (40.7%) vīrieši vecumā no 20-42 gadiem. Darba stažs zvanu centrā vairāk kā gads. Tika parbaudīta saistība starp fiziskās aktivitātes līmeni un mioskelālas sistēmas traucējumu biežumu. Rezultāti: lielākā daļa respondentu darbadienās katru dienu sēžot pavada vidēji 8 līdz 11 stundas. Fiziskās aktivitātes kategorijas 43.2% respondentu atbilst minimāli nepieciešamai fiziskai aktivitātei, 38,9% respondentu ir veselību veicinošā fiziskā aktivitāte un pārējiem 18.5% respondentu nepietiekāma fiziskā aktivitāte. Pēdējā gada laikā 63% no respondentiem ir izjutuši sāpes vai diskomfortu muguras lejas daļā, 59,30% - kakla daļā, 44,40% - ceļu locītavās un labajā rokā, 42% - plaukstas locītavā. Vienīgā ķermeņa daļa, kur tika atrasta statistiski nozimīga saistība ir labā roka/plauksta. Tā tiek biežāk novērojama dalībniekiem, kuru fiziskās aktivitātes līmenis atbilst veselību veicinošai fiziskai aktivitātei. Secinājumi: sāpes vai diskomforts muguras lejas daļā, kakla daļā, ceļu locītavās un labās rokas plaukstas locītavā ir biežāk sastopamie mioskeletālās sistēmas funkcionālie traucējumi zvanu centru operatoriem. Tikai piektajai daļai pētījuma dalībnieku fiziskās aktivitātes līmenis neatbilst pietiekamai fiziskai aktivitātei. Pārējie dalībnieki sasniedz minimāli nepieciešamo vai veselību veicinošu fizisko aktivitāti. Vairāk kā puse no pētījuma dalībniekiem darbadienās pavada sežot 10 un vairāk stundu. Zvanu centra operatoru fiziskas aktivitātes līmenis ikdienas dzīvē nav saistītas ar mioskeletālo funkcionālo traucējumu simptomu biežumu.
Study Title: The interconnection between musculoskeletal system disorders and physical activity levels among call-center operators. Research Objective: The study seeks to investigate the correlation between the level of physical activity of call-center operators and the frequency of symptoms of musculoskeletal disorders. Research methods: The research is based on a quantitative cross-sectional interview study. The data were collected through structured questionnaire created by using The Nordic Musculoskeletal Questionnaire and International Physical Activity Questionnaire. The sample was gathered from 81 call-center employees of which 48 (59.3%) were women and 33 (40.7%) were men aged between 20 - 42 years old. All respondents were chosen with working experience in the call-center for over a year. The collected data was analysed to find the interconnection between the level of physical activity and the incidence of musculoskeletal disorders was examined. Results: The study results revealed that most respondents spend in the sitting position on average between 8 to 11 hours a week. The figures on the levels of physical activity have been discovered as the following: 43.2% of respondents are performing the bare minimum of the essential physical activity, 38.9% - have a physically active lifestyle, and the remaining 18.5% of respondents have generally insufficient physical activity. In addition, over the past year 63% of respondents have experienced pain or discomfort in the lower back, 59.30% in the neck, 44.40% in the knees and right arm, and 42% of them have had pains in the wrist. The research revealed that pains and discomfort in the right arm/wrist and amount of physical activity has the most statistically significant correlation. This data was primarily acquired from respondents whose level of physical activity has been shown as the most active. Conclusion: The research has exposed that the most common musculoskeletal disorders that call-center operators experience are pain or discomfort in the lower back, neck, knee joints and right wrist. Only one-fifth of the questionnaire participants revealed to have insufficient level of physical activity. Other respondents achieve the minimum necessary and adequate physical activity. More than half of the research respondents spend 10 hours or more sitting on weekdays. The frequency of the symptoms of musculoskeletal disorders are not related to the level of physical activity in daily life of call-center operators.
Description: Fizioterapija
Physiotherapy
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pielikums1_BD_Dana_Mogilevska_rffnv2.pdfNoslēguma darba pielikums89.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Pielikums2_Dana_Mogilevska_rffn2015.pdfNoslēguma darba pielikums106.7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Pielikums3_BD_DanaMogilevska_rffn2015.pdfNoslēguma darba pielikums168.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Rehabilitacijas_fakultate_RFFN_2020_Dana_Mogilevska_018469.pdfBakalaura darbs548.55 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.