Title: Varikozu vēnu profilakses efektivitāte grūtniecības laikā: Sistemātisks literatūras pārskats
Other Titles: Effectiveness of Varicose Vein Prevention during Pregnancy: Systematic Review of the Literature
Authors: Anita Vētra
Diāna Daudiša
Rehabilitācijas fakultāte
Faculty of Rehabilitation
Keywords: grūtniecība;varikozas vēnas;profilakse;kompresija;pastaigas;pregnancy;varicose veins;prevention;compression;walking
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: ANOTĀCIJA Bakalaura darba nosaukums: Varikozu vēnu profilakses efektivitāte grūtniecības laikā: Sistemātisks literatūras pārskats. Aktualitāte: Grūtniecības laikā ir augsta varikozo slimību izplatība. Varikozas vēnas skar apmēram 25% grūtnieču un ar katru nākamo grūtniecību šis risks pieaug. Venozās trombembolijas (VTE) biežums grūtniecības laikā pieaug 4–5 reizes, un risks ir palielināts arī pēc dzemdību periodā. Grūtnieču informētība par VTE nopietnību un konservatīvām ārstēšanas metodēm ir maza, 90,3% sievietes uzskatīja, ka varikozu vēnu rašanos grūtniecības laikā nevar novērst vai ietekmēt. Tikai 13% zināja par plaušu trombemboliju un to nopietnību. Mērķis: Noskaidrot efektīvākās varikozu vēnu profilakses iespējas grūtniecības laikā. Metodes: Visi pētījumi tika meklēti medicīniskās tiešsaistes datu bāzēs ClinicalKey, Cochrane Library, PubMed, PEDro pēc atslēgas vārdiem pregnancy AND varicose veins AND prevention; pregnancy AND varicose veins AND compression, pregnancy AND varicose veins AND walking; pregnancy AND thrombosis. Iekļauti randomizēti kontrolēti pētījumi atbilstoši iekļaušanas kritērijiem par varikozu vēnu profilakses iespējām grūtniecības laikā. Rezultāti: Sistemātiskajā literatūras pārskatā atlasīti un analizēti 5 pētījumi. Pētījumu kvalitāte novērtēta ar PEDro vai JADAD skalu palīdzību. Kopējais dalībnieču skaits 227 grūtnieces no 19-35 gadu vecumam un pētījumi aptvēra visu grūtniecības laiku. Rezultāti norāda, ka veicot profilakses pasākumus, grūtniecības laikā, uzlabojās grūtnieču pašsajūta, varikozu vēnu simptomi pazūd. Secinājumi: Varikozu vēnu profilakses pasākumi grūtniecības laikā ir efektīvi, jo mazina varikozu vēnu negatīvos simptomus un uzlabo pašsajūtu līdz ar to dzīves kvalitāti. Vēnu sieniņu biezums neietekmējās (mērīts ar duplex ultrasonogrāfiju), bet venozo asiņu plūsmas ātrums palielinās. Atslēgas vārdi: grūtniecība, varikozas vēnas, profilakse, kompresija, pastaigas.
ABSTRACT Title of bachelor's thesis: Effectiveness of Varicose Vein Prevention during Pregnancy: Systematic Review of the Literature. Relevance: There is a high prevalence of varicose veins during pregnancy. Varicose veins affect about 25% of pregnant women, and this risk increases with each subsequent pregnancy. The incidence of venous thromboembolism (VTE) increases 4–5 times during pregnancy, and the risk is also increased in the postpartum period. Awareness of pregnant women about the severity of VTE and conservative treatments is low, with 90.3% of women believing that the development of varicose veins during pregnancy could not be prevented or affected. Only 13% knew about pulmonary thromboembolism and its severity. Objective: To find out the moste effective of varicose vein prevention options during pregnancy. Methods: All research papers were sought in online medical databases ClinicalKey, Cochrane Library, PubMed, PEDro by keywords pregnancy AND varicose veins AND prevention; pregnancy AND varicose veins AND compression, pregnancy AND varicose veins AND walking; pregnancy AND thrombosis. Randomised controlled trials were added according to the inclusion criteria for varicose vein prevention during pregnancy. Results: Five studies were selected and analysed in the systematic literature review. The quality of the studies was assessed using the PEDro or Jadad scales. The total number of participants was 227 pregnant women aged 19–35 years, and the studies covered the entire pregnancy. The results show that preventive measures during pregnancy improved the well-being of pregnant women and made the symptoms of varicose veins disappear. Conclusions: Varicose vein prevention measures during pregnancy are effective because they reduce the negative symptoms of varicose veins and improve well-being and thus the quality of life. Vein wall thickness was not affected (measured using duplex ultrasound), but venous blood flow rate increased. Keywords: pregnancy, varicose veins, prevention, compression, walking.
Description: Fizioterapija
Physiotherapy
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sistemātiska literatūras apskata protokols.docxNoslēguma darba pielikums33.41 kBUnknownView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Rehabilitacijas_fakultate_RFFN_2020_Diana_Daudisa_026211.pdfBakalaura darbs420.55 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Veidlapa_Nr_E_21_last (2).pdfNoslēguma darba pielikums219.73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.