Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIeva Puzo-
dc.contributor.authorKrišjānis Augusts Strazds-
dc.contributor.otherKomunikācijas fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Communicationsen-UK
dc.date.accessioned2023-07-15T21:27:39Z-
dc.date.available2023-07-15T21:27:39Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/13332-
dc.descriptionMultimediju komunikācijalv-LV
dc.descriptionMultimedia Communicationen-UK
dc.descriptionInformācijas un komunikācijas zinātneslv-LV
dc.descriptionInformation and Communication Sciencesen-UK
dc.description.abstractBakalaura darba nosaukums ir “Audiogrāmatas kā Latvijas literārā mantojuma saglabāšanas un izplatīšanas instruments” un tā autors ir Rīgas Stradiņa universitātes “Multimediju komunikācijas” 3. kursa 2. grupas students Krišjānis Augusts Strazds. Bakalaura darba vadītāja ir Rīgas Stradiņa Universitātes pētniece Ieva Puzo, PhD. Bakalaura darba mērķis ir ierakstīt un producēt rakstnieka Miķeļa Paulocka literāro darbu “Uz dzimteni” (1938) audio grāmatas formātā un publicēt to sociālo mediju vietnē “YouTube”. Audiogrāmatas šobrīd ir visstraujāk augošais digitālās literatūras formāts un pieprasījums pēc tām paliek arvien lielāks. Latvijā ir interesanti literārie darbi, kas pēc pirmreizējas publikācijas vairs nav atkārtoti izdoti un tādēļ ir grūti atrodami un pieejami. Tāds ir arī romāns “Uz Dzimteni”. Digitalizējot romānu audiogrāmatas formātā un izplatot to caur straumēšanas platformu “YouTube” ir iespējams to padarīt ērtāk pieejamu plašākai klausītāju auditorijai. Bakalaura darba mērķa izpildei darba autors definēja 8 uzdevumus. Bakalaura darbs ir sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Teorētiskā daļa ir sadalīta trijās nodaļās un astoņās apakšnodaļās, kurās ir aplūkota literatūras digitalizācija, audiogrāmatu formāts un lietojums, kā arī straumēšanas platformu loma audiogrāmatu izplatīšanā. Darba praktisko daļu, veido Miķeļa Paulocka romāna "Uz Dzimteni" audiogrāmatas ierakstīšana, producēšana un izplatīšana. Bakalaura darbam ir 55 lappuses, tajā ir 65 informācijas avoti, un tam ir divi pielikumi. Bakalaura darba atslēgas vārdi: audiogrāmata, digitalizācija, literatūra, Latvijas literārais mantojums, audiogrāmatas producēšana.lv-LV
dc.description.abstractThe title of the bachelor thesis is "Audiobooks as a tool for preservation and spreading of Latvian literary heritage" and the author is Krišjānis Augusts Strazds, a 3rd year student of the study program "Multimedia Communication" of Riga Stradins University. The supervisor of the bachelor's thesis is Ieva Puzo, PhD, researcher at Riga Stradins University. The aim of the bachelor thesis is to record and produce the literary work "Uz Dzimteni" (1938) by the writer Miķelis Paulockis in audiobook format and publish it on the social media site "YouTube". Audiobooks are currently the fastest growing digital literary format and the demand for them continues to grow. There are interesting literary works in Latvia that have been out of print since they were first published and are therefore difficult to find and access. This is also the case with the novel "Uz Dzimteni". By digitizing the novel in audiobook format and distributing it via the streaming platform YouTube, it is possible to make it more accessible to a wider audience. The bachelor thesis is separated into two sections: theoretical and practical. The theoretical section is divided into three chapters and eight sub-chapters that discuss the digitalization of literature, audiobook format and usage, and the role of streaming platforms in audiobook distribution. The practical component of the thesis, as indicated in the creative concept, consists of the author recording, producing, and distributing an audiobook of the novel "Uz Dzimteni” by Miķelis Paulockis. The thesis itself spans 55 pages, with 65 scholarly references, and has two appendices. Keywords: audiobook, digitization, literature, Latvian literary heritage, audiobook production.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectaudiogrāmatalv-LV
dc.subjectdigitalizācijalv-LV
dc.subjectliteratūralv-LV
dc.subjectLatvijas literārais mantojumslv-LV
dc.subjectaudiogrāmatas producēšanalv-LV
dc.subjectaudiobooken-UK
dc.subjectdigitizationen-UK
dc.subjectliteratureen-UK
dc.subjectLatvian literary heritageen-UK
dc.subjectaudiobook production.en-UK
dc.titleRadošais darbs “Audiogrāmatas kā Latvijas literārā mantojuma saglabāšanas un izplatīšanas instruments”.lv-LV
dc.title.alternativeCreative work “Audiobooks as a tool for preservation and spreading of Latvian literary heritage”.en-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen-UK
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.