Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9984-793-99-3_16-159
Title: Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: No ieceres līdz profesijai
Authors: Duhovska, Jana
Mārtinsone, Kristīne
Paipare, Mirdza
Mihailova, Sandra
Zakriževska, Maija
Majore-Dūšele, Indra
Dzilna, Sandra
Zālīte, R.
Lase, A.
Dreifelde, Ilze
Blauzde, O.
Visnola, D.
Kopitins, A.
Sibeta-Stila, K.
Aleksiene, Vilmante
Vētra, Jānis
Millere, Inga
Upmale, Anda
Ērgle, I.
Jermolājeva, I.
Heinsberga, Inta
Barsineviča, S.
Sudraba, Velga
Vagale, Aelita
Krevica, Edīte
Dzilna-Šilova, Ilze
Rožlapa-Junkere, Agne
Šteina, Anna
Vilka, Evija
Vende-Kotova, Kristīne
Mihailovs, Ivans Jānis
Karkuva (Karkou), Vikija (Vicky)
Bergs-Lusebrinka, Vija
Smita, Ž.
Junkers, J.
Vētra, A.
Tomsone, Signe
Keywords: deju kurstību terapija;drāmas terapija;izglītības programma;mākslu terapija;mūzikas terapija;profesionalā identitate;vizuāli plastiskās mākslas terapija
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Duhovska, J. un Mārtinsone, K. (Sast.). (2016). Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: No ieceres līdz profesijai. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 183 lpp.
Abstract: Grāmatā apkopotas 37 profesijas izveidē un izaugsmē iesaistītu ģeogrāfiski tuvu un tālu kolēģu intervijas. Šīs intervijas tika ievāktas, gatavojoties mākslu terapijas izglītības desmitgadei Rīgas Stradiņa universitātē, lai jubilejas reizē reflektētu par mākslu terapijas tapšanu – no dažādiem skatupunktiem, lai uzrunātu un atcerētos cilvēkus, kas ir devuši būtisku ieguldījumu profesijas attīstībā, tā veidojot daudzbalsīgu stāstījumu, fiksējot, kā notika Latvijas mākslu terapijas modeļa tapšana un attīstība.
DOI: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9984-793-99-3_16-159
ISBN: 978-9984-793-99-3
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Collection of articles / Rakstu krājumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
05_16-159_MT_Jubileja_.pdf9.19 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons