Acta Medico-Historica Rigensia

Community home page
Acta medico-historica Rigensia (AMHR) ir recenzēts akadēmisks brīvpieejas žurnāls, kas veltīts pētījumiem medicīnas un dzīvības zinātņu vēsturē un medicīnas muzeoloģijā Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs. Žurnāls iznāk reizi gadā, publicējot zinātniskus pētījumus latviešu un angļu valodā, grāmatu un mediju recenzijas, kā arī apskatus par notikumiem akadēmiskajā un muzeju dzīvē. Žurnāls pēc profesora Paula Stradiņa iniciatīvas iznācis no 1957. gada ar sākotnējo nosaukumu Iz istorii meditsini. Kopš 1992. gada izdevuma nosaukums ir Acta medico-historica Rigensia un to izdod Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūts sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju. ISSN 1022-8012 e-ISSN 2592-818X

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Browse