Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2019.XII.02
Title: Psihiatrijas attīstība Krievijas impērijas Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas guberņās 19. gadsimta beigās: Emīla Krēpelīna darbība (1886–1891)
Other Titles: State of Psychiatry in the Baltic Governorates of the Russian Empire in the Late Nineteenth Century: Role of Emil Kraepelin (1856–1926)
Authors: Kuzņecovs, Vladimirs
Loseviča, Marina
Keywords: Emīls Krēpelīns;Dorpatas Universitāte;psihiatrija;Krievijas impērijas Baltijas provinces;Aleksandra Augstumu slimnīca;19. gadsimta beigas;sociālā aprūpe;speciālā pedagoģija;Emil Kraepelin;University of Dorpat;psychiatry;Baltic governorates of the Russian Empire;Riga Alexander Heights mental hospital;the late 19th century;social welfare;special pedagogy
Issue Date: 2019
Publisher: RSU Medicīnas vēstures institūts. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.
Series/Report no.: 12 (31);
Abstract: Rakstā ir aplūkota situācija psihiatrijā Krievijas impērijas Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas guberņās laikā, kad slavenais psihiatrs Emīls Krēpe- līns (Emil Kraepelin, 1856–1926) strādāja par Vidzemes guberņas ārstu, vadot Dorpatas (Jurjevas, mūsdienu Tartu) Universitātes Nervu un psihisko slimību klīniku. Lai ilustrētu E. Krēpelīna ieguldījumu reģiona nozares attīstībā, rakstā ir ietverts arī viņa parakstīts nosūtījums slimniekam uz Aleksandra Augstumu slimnīcu Rīgā un no Dorpatas Nervu un psihisko slimību klīnikas pārvestas pacientes dokumentācija.
DOI: 10.25143/amhr.2019.XII.02
ISSN: 1022-8012
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Volume 12 (31)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Acta medico-historica Rigensia (2019) XII_22-66.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons