Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.100-116
Title: White-Collar Crime: Ukrainian Experience of Searching for Optimal Model of Criminal Liability
Other Titles: Balto apkaklīšu noziedzība: Ukrainas pieredze, meklējot kriminālatbildības optimālo modeli
Authors: Gutorova, Nataliya O.
Poltava Law Institute of Yaroslav Mudry National Law University, Ukraine
Keywords: kriminālatbildība;sods;noziegumu novēršana;balto apkaklīšu noziegumi;naudas sods;brīvības ierobežojumi;brīvības atņemšana;criminal liability;punishment;white-collar crime;restriction of liberty;confiscation of proceeds
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 2 (11). 100.–116. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 2 (11)
Abstract: The Professor of the Law Institute of Poltava Nataliya O. Gutorova analyses quite a sensitive issue for society – white-collar crime in Ukraine, defining the optimally probable model of criminal liability. The white-collar shadow economy level is rather high in Ukraine – 45.96 % of the GDP and correlates with the respective data of Nigeria. The author’s approach can be related to two aspects: first, prevent excessive criminalization activities; second, effectively punish white-collar criminals.
Poltavas Tiesību institūta profesore Natālija Gutorova (Nataliya O. Gutorova) analizē sociāli visai sensitīvu problēmu – t. s. balto apkaklīšu noziedzību Ukrainā, izzinot iespējamo kriminālatbildības optimālo modeli. Ar baltajām apkaklītēm saistītais ēnu ekonomikas līmenis Ukrainā ir visai augsts – 45,96 % no IKP un ir tuvs atbilstošam Nigērijas rādītājam. Autores pieeja ir attiecināma uz diviem aspektiem: pirmkārt, novērst darbību pārlieku kriminalizāciju; otrkārt, efektīvi sodīt baltās apkaklītes par noziegumiem.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.100-116
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 2 (11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-218_Socrates-11_2018_09-Guturova_100-116_.pdf261.74 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons