Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.90-99
Title: Zvērināta advokāta orderis kā tiesību elements
Other Titles: Sworn Advocate's Retainer as Legal Element
Authors: Reisa, Linda
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija
Keywords: advokāts;orderis;pilnvara;sworn advocate;retainer;power of attorney
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 2 (11). 90.–99. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 2 (11)
Abstract: Lasītājiem būs interesants Lindas Reisas raksts par zvērināta advokāta orderi kā tiesību elementu. Juridiskajā vidē nav noslēpums, ka notiek diskusijas par atteikšanos no ordera kā advokāta lietvedības dokumenta. Interesants ir autores piedāvājums orderi aizstāt ar elektronisku iespēju personām un iestādēm pārliecināties par zvērināta advokāta tiesībām pildīt likumā noteiktos pienākumus un uzņemties tiesības.
Readers may find appealing Linda Reisas’ article on sworn advocate’s retainer as a legal element. It is not a secret that in the legal environment discussions among professionals take place about the abandonment of the retainer as a lawyer’s recordkeeping document. The author proposes an interesting solution to replace the retainer with an electronic opportunity for people and legal institutions to verify the rights of a sworn advocate to perform statutory duties and take the right.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.90-99
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 2 (11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-218_Socrates-11_2018_08-Reisa_090-099_.pdf192.08 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons