Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.27-36
Title: Tiesības uz izglītību: izglītības skaidrojums tiesību aktos
Other Titles: Right to Education; the Term Education and Its Legal Aspect
Authors: Ērdmanis, Rihards
Rīga Stradiņš University, Faculty of Law, Latvia
Keywords: tiesības uz izglītību;izglītība;izglītības termina tiesiskā nozīme;the right to education;education;legal meaning of the term education
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 2 (11). 27.–36. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 2 (11)
Abstract: Jaunais tiesībpētnieks Rihards Ērdmanis ir padziļināti analizējis problēmu, kas saistīta ar tiesībām uz izglītību, un izglītības skaidrojumu tiesību aktos. Nevar nepiekrist R. Ērdmaņa kungam, ka “izglītība ir labums, kas veicina arī citu sabiedrības labumu attīstību, piemēram, augstvērtīgu un pārdomātu politisko lēmumu pieņemšanu’’, kuru, iespējams, atsevišķos gadījumos mūsu globālajā vidē tomēr trūkst.
The new law student Rihards Ērdmanis has conducted an in-depth analysis on the right to education and the legal aspects of the term education. It is hard to argue Mr. Ērdmanis’ claim that “education is the benefit which fosters the development of other social benefits; for example, high-value and sound political decision-making”, which we, in some cases, in our global environment probably lack.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.27-36
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 2 (11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-218_Socrates-11_2018_03-Eerdmanis_027-036_.pdf201.51 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons