Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.19-26
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKokoszkiewicz, Artur-
dc.contributor.otherCollege of Entrepreneurship and Administration in Lublin, Poland-
dc.date.accessioned2020-02-06T14:58:42Z-
dc.date.available2020-02-06T14:58:42Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationSocrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 2 (11). 19.–26. lpp.-
dc.identifier.issn2256-0548-
dc.identifier.other19–26-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1061-
dc.description.abstractThe Polish law scientist Arturs Kokoszkiewicz in his publication reviews a state’s tasks in social sphere and analyses the role of social law in the formation of social protection. Readers will be exposed to functions executed earlier and now as allowed by social legislation. The author offers various social welfare models sketching the role of social law in the field.-
dc.description.abstractPolijas tiesību zinātnieks Arturs Kokoškevičs (Artur Kokoszkiewicz) savā publikācijā apskata valsts uzdevumus sociālajā jomā un analizē sociālo tiesību lomu sociālās aizsardzības veidošanā. Lasītāji gūs informāciju par funkcijām, kuras sociālie tiesību akti ir ļāvuši izpildīt agrāk un mūsdienās. Autors piedāvā dažādus sociālās labklājības modeļus, ieskicējot sociālo tiesību lomu šajā jomā.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isoen_US-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte-
dc.publisherRīga Stradiņš University-
dc.relation.ispartofseriesSocrates 2018, 2 (11)-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectsociālā labklājība-
dc.subjectsociālie likumi-
dc.subjectvalsts uzdevumi-
dc.subjectsocial welfare-
dc.subjectsocial law-
dc.subjectstate tasks-
dc.titleTasks of the State and Role of Social Law in the Field of Social Welfare-
dc.title.alternativeValsts uzdevumi un sociālo tiesību nozīme sociālās labklājības jomā-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.19-26-
Appears in Collections:Socrates. 2018, 2 (11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-218_Socrates-11_2018_02-Kokoszkiewicz_019-026_.pdf179.62 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons