Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.9-18
Title: Immunoprophylaxis in Healthcare: Human Rights Context
Other Titles: Imūnprofilakse veselības aprūpē: cilvēktiesību konteksts
Authors: Pashkov, Vitaliy M.
Poltava Law Institute of Yaroslav Mudry National Law University, Ukraine
Keywords: medicīniskā palīdzība;medicīniskais dienests;informēta piekrišana;imūnprofilakse;proporcionalitātes princips;immunoprophylaxis;healthcare;principle of proportionality
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 2 (11). 9.–18. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 2 (11)
Abstract: Professor Vitaliy M. Pashkov has addressed the topic of immunoprophylaxis in health care via the context of human rights. The author analyses every human’s rights to refuse any medical service, including immunisation, as well as the rights of a person to receive health care in connection with the prevention of infectious diseases. The raised issue deems topical and binding.
Profesors Vitālijs Paškovs (Vitaliy M. Pashkov) ir pievērsies imūnprofilakses jautājumiem veselības aprūpēs jomā, skatot to cilvēktiesību kontekstā. Autors detalizēti analizē cilvēka tiesības atteikties no medicīniskiem pakalpojumiem, tostarp vakcinācijas, kā arī cilvēku tiesības uz veselības aprūpi saistībā ar infekcijas slimību profilaksi. Tēma un raksta saturs ir aktuāls un saistošs.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.9-18
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 2 (11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-218_Socrates-11_2018_01-Pashkov_009-018_.pdf192.96 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons