Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.120-127
Title: New Principles of Football Security in Europe
Other Titles: Jaunie futbola drošības principi Eiropā
Authors: Zalcmane, Karina
Rīga Stradiņš University, Faculty of Law, Latvia
Keywords: ETS Nr. 120;futbola līdzjutēji;sporta tiesības;vardarbība;ETS No. 120;football fans;sports Law;violence
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 1 (10). 120.–127. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 1 (10)
Abstract: K. Zalcmane in her publication has reflected the problem of the new security principles of soccer in Europe. The author analyses the significance of the European Parliament Convention on integrated approach to security, guard and servicing during the game of soccer and other sporting games. The regulations of the new convention are dedicated to integration of the wholistic approach on questions regarding security during the sporting events. The article mentions new approaches to ensure security during the sporting events.
K. Zalcmane savā publikācijā ir atspoguļojusi problēmu par jaunajiem futbola drošības principiem Eiropā. Autore analizē Eiropas Padomes Konvencijas par integrētu pieeju drošības, apsardzes un apkalpošanas futbola spēļu un citu sporta pasākumu laikā jautājumiem nozīmi. Rakstā konstatēts, ka jaunās Konvencijas noteikumi ir paredzēti, lai integrētu vispārīgu pieeju drošības jautājumiem sporta pasākumu laikā, un minētas jaunas pieejas sporta pasākumu drošības nodrošināšanā.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.120-127
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-112_Socrates_10_2018_10-Zalcmane_120-127_.pdf149.34 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons