Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.76-93
Title: Problem of Patient Discrimination in Sphere of Health Protection
Other Titles: Pacienta diskriminācijas problēmas veselības aizsardzības jomā
Authors: Pashkov, Vitaliy M.
Olefir, Andrii A.
Poltava Law Institute of Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine
Keywords: veselība;pacients;mediķi;cilvēktiesības;diskriminācija;seksuālā orientācija;health;patient;medics;human rights;discrimination;sexual orientation
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 1 (10). 76.–93. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 1 (10)
Abstract: Vitaliy M. Pashkov and Andrii A. Olefir – law scientists form the National University of Ukraine – in a compelling article analyse discrimination problems of patients in the field of health care. The findings have allowed for the conclusion that for Ukraine the most essential are questions of discrimination of patients based on their sexual orientation and place of residence.
Vitaliy M. Pashkov, Andrii A. Olefir – tiesību zinātnieki no Ukrainas Nacionālās universitātes piedāvā ļoti interesantu rakstu, kurā analizē pacienta diskriminācijas problēmas veselības aizsardzības jomā. Pētījums ļāvis izdarīt secinājumu, ka Ukrainā vissvarīgākie jautājumi ir pacientu diskriminācija, pamatojoties uz seksuālo orientāciju un dzīvesvietu.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.76-93
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-112_Socrates_10_2018_07-Pashkov_076-093_.pdf237.44 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons