Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.39-44
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSumbarova, Marina-
dc.contributor.otherBaltijas Starptautiskā akadēmija, Latvija-
dc.date.accessioned2020-02-06T14:57:06Z-
dc.date.available2020-02-06T14:57:06Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationSocrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 1 (10). 39.–44. lpp.-
dc.identifier.issn2256-0548-
dc.identifier.other39–44-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1052-
dc.description.abstractDr. iur. M. Sumbarova analizē eksperta atzinuma novērtēšanas problēmas kriminālprocesā. Var piekrist zinātnieces viedoklim, ka eksperta atzinumam ir tikai tam raksturīgas izvērtēšanas īpatnības, kas ietekmē tā ticamību un ir cieši saistītas ar pirmstiesas un tiesas kriminālprocesa kvalitāti.-
dc.description.abstractDr. iur. M. Sumbarova analyses the problems of assessment of expert opinion during criminal trial. One can agree with the opinion of the scientist that expert opinion has its unique assessment characteristics which affect the credibility and are closely connected with the quality of pre-trial and judicial criminal proceedings.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte-
dc.publisherRīga Stradiņš University-
dc.relation.ispartofseriesSocrates 2018, 1 (10)-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectkriminālprocess-
dc.subjectKriminālprocesa likums-
dc.subjecteksperta atzinums-
dc.subjectpierādījums-
dc.subjectkriminālistika-
dc.subjectcriminal procedure-
dc.subjectCriminal Procedure law-
dc.subjectexpert opinion-
dc.subjectevidence-
dc.subjectforensics-
dc.titleEkspertu atzinuma kriminālprocesā novērtēšana-
dc.title.alternativeAssessment Criteria of Expert Opinion on Criminal Trial-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.39-44-
Appears in Collections:Socrates. 2018, 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-112_Socrates_10_2018_04-Sumbarova_039-044_.pdf146.95 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons