Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.17-29
Title: Policijas uzdevumi un to īstenošana pirmajos Latvijas valsts pastāvēšanas gados
Other Titles: Tasks of the Police and Implementation in the First Years of Existence of the Republic of Latvia
Authors: Treļs, Ēriks
Rīga Stradiņš University, Faculty of Law, Latvia
Keywords: policijas tiesības;Latvijas policijas vēsture;policijas uzdevumi;policijas darbība;police law;history of Latvia police;tasks of the police;police activity;policing
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 1 (10). 17.–29. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 1 (10)
Abstract: Dr. iur. Ē. Treļs publikācijā ir analizējis policijas darbības uzdevumus Latvijas valsts pastāvēšanas sākumā. Var piekrist raksta autoram, ka sabiedrības attīstības procesā būtiskas ir trīs kategorijas: miers, kārtība un drošība, kas pastāvīgi ir policijas darbības objekti un joprojām ir svarīgi un nepieciešami iedzīvotājiem gan Latvijā, gan arī citur pasaulē.
Dr. iur. Ē. Treļs in his publication has analysed police tasks during the first years of existence of the Republic of Latvia. One can agree with the author of the article that during the process of evolution of society, three main categories have remained constant – peace, order and security – which are permanent tasks of the police and have remained important and necessary to every citizen both in Latvia and in other parts of the world.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.17-29
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-112_Socrates_10_2018_02-Treljs_017-029_.pdf192.16 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons