Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.9-16
Title: Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka likumīgam rīkojumam vai prasībai
Other Titles: Malicious Disobedience of a Lawful Order or Demand by a Police Officer
Authors: Matvejevs, Aleksandrs
Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Tiesību katedra, Latvija
Keywords: policijas darbinieks;administratīvais pārkāpums;ļaunprātīga nepakļaušanās;likumīgs rīkojums vai prasība;police officer;administrative offense;abuse;legitimate order or claim
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 1 (10). 9.–16. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 1 (10)
Abstract: Tiesību zinātņu doktors A. Matvejevs ir aplūkojis jautājumu par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgam rīkojumam vai prasībai. Jāatzīst, ka tiesiskajā praksē bieži jāsaskaras ar faktu, ka policijas darbinieku prasības netiek pildītas. Autors rakstā analizējis administratīvo pārkāpumu kvalifikācijas problēmas pēc Latvijas Administratīvā pārkāpumu kodeksa 175. panta.
Doctor of Law A. Matvejevs in his article analyses a problem of abuse of a lawful order or claim by a police officer. It must be admitted that in legal practice there are frequent encounters when orders of a police officer are disobeyed. Thus, this article analyses problems of qualification of administrative offenses after Article 175 of the Code of Administrative Offenses of the Republic of Latvia.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.9-16
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-112_Socrates_10_2018_01-Matvejevs_009-016_.pdf152.9 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons