Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.51-65
Title: Ķīlnieku sagrābšanas norobežošana no citiem pret personas brīvību vērstiem noziedzīgiem nodarījumiem
Other Titles: Problems Related to Delimitation of Hostage Taking Criminal Offense from Other Criminal Offenses against Personal Liberty (Abstract)
Authors: Doņina, Larisa
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija
Keywords: Krimināllikums;ķīlnieku sagrābšana;nelikumīga brīvības atņemšana;personas nolaupīšana;tiesību normu interpretācija;Criminal Law;hostage taking;illegal deprivation of liberty;kidnapping;interpretation of legal norms
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 2 (8). 51.–65. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2017, 2 (8)
Abstract: Jaunā tiesību speciāliste Larisa Doņina savā rakstā ir pievērsusies pašreiz nozīmīgas teorētiskas problēmas – ķīlnieku sagrābšanas aspektu – izpētei un to norobežošanai no citiem pret personu vērstiem noziedzīgiem nodarījumiem (piemēram, nelikumīgas brīvības atņemšanas un personas nolaupīšanas).
The new legal specialist Larisa Donina in her article has addressed a currently important theoretical problem – hostage taking; she has researched it and studied ways of its foreclosure from other criminal offences directed against a person (for instance, deprivation of unlawful freedom and kidnapping).
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.51-65
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 2 (8)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-160_Socrates_08_2017_05_Donina_051-065_.pdf195.47 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons