Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.78-95
Title: Pašvaldības rīcības brīvība azartspēļu organizēšanas atļaujas izsniegšanā: iedzīvotāju un komersanta interešu balanss
Other Titles: The Discretion Licensing of Gambling by Municipality: the Balance between Residents and Entrepreneur’s Interests
Authors: Bite, Kitija
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: pašvaldība;iedzīvotāju intereses;azartspēles;azartspēļu organizētājs;azartspēļu organizēšanas vieta un veids;local municipality;interests of residents;gambling;organiser of gambling;range of gambling types;gambling locations of gambling organisation
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 1 (7). 78.–95. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2017, 1 (7)
Abstract: Latvijā ir attīstīts azartspēļu bizness. Minētās jomas attīstībā liela nozīme ir pašvaldībām, kuras izsniedz licences azartspēļu organizēšanai un jaunu spēļu zāļu atvēršanai. K. Bite savā rakstā analizē iedzīvotāju un komersantu interešu attiecības, to sabalansētību.
In Latvia, the gambling business is well developed. In the development of this field the local governments play a significant role, they issue licences to organisation of gambling games and opening of new gambling halls. K. Bite in the article analyses the relationship between the population and businessmen interests and their balancing.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.78-95
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 1 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-147_Socrates_07_2017_07_Bite_078-095_.pdf252.16 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons